18. studenog 201. / Platak
Bura, brvine i inje na Platku
Kada se sprema ili puše jaka bura  na vrhovima primorskog planinskog niza Obruča, Jasenovice, Velike Kapele i Velebita oblikuju se karakteristični burni oblaci, u narodu poznati kao „kape“, „brvi“ ili „brvine“... [više]

studeni 2017. / Vela Učka
LEDENJACI NA PADINAMA UČKE?
Sve je više podataka s terena koji ukazuju da su tijekom pleistocena (ledenih doba) planine u zaleđu Riječkog zaljeva  bile prekrivene debelim ledenim pokrovom i ledenjacima koji su prenosili velike količine odlomljenih stijena... [više]

listopad / špilja Lokvarka
LEOPARDOVE TOČKE U ŠPILJI LOKVARKI
Zanimljive tvorevine nalik pjegama na lepoardovoj koži prekrivaju jedan dio stijene u špili Lokvarki. Pozivamo vas da posjetite špilju... [više]

Sve zanimljivosti >>